Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 906/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-05

Skarga A. P. na decyzję Dyrektora Izby celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu urządzanie gier na automatach poza kasynem gry wniosku skarżącego , o sporządzenie uzasadnienia postanowienia w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania,

VI SA/Wa 1073/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-03

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

VI SA/Wa 1207/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

Wniosek w przedmiocie udzielenia koncesji na składowanie odpadów w górotworze

VI SA/Wa 1175/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1084/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-03

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

VI SA/Wa 1111/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-03

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

VI SA/Wa 1168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-03

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

IV SA/Po 860/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych

III SA/Gl 283/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (kary pieniężnej)

II SA/Sz 1146/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-31

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   9