Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1037/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Kr 871/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 325/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia

I SA/Wa 3464/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Kr 75/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek Wojewody , reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego J.L. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 29 września 2008 r. przez WSA w Krakowie w tej sprawie

IV SA/Po 479/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SAB/Wa 518/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Sz 530/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2437/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 992/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   9