Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1037/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 325/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia

I SA/Wa 2437/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2486/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-11

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-17

Wniosek w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

I SA/Wa 1479/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-06

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany prawomocnej decyzji

I SA/Wa 230/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1717/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-20

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

VIII SA/Wa 586/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-22

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 384/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   +2   4