Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 873/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Kr 320/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Kr 1581/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1571/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 1571/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 158/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania niwelacji działki

II SA/Kr 1001/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania