Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1077/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1763/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-18

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania komunalizacyjnego

I SA/Wa 1534/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 156/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wznowienia postępowania komunalizacyjnego

I SA/Wa 1569/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2217/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem [...].0

I SA/Wa 1464/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

Wniosek Rady Sołeckiej Wsi C. oraz Z. O., W. O., R. S., J. L., M. P., M. P., S. P., M. P., W. Z., J. L., K. L., I. C., M. C., E. L., J. L., J. L., W. P., J. P., Z. K., J. K., M. K., Z. S., A. P., S. C., W. M., M. M., F. C., S. M., J. C., S. C., S. F., W. Z., J. Z., A. Z., F. Z., B. Z., J. Z., B. Z., M. Z., Z. M., H. Z., B. P., J. Z., A. P., R. S., S. P., J. S., J. K., E. S., P. Z., S. B., G. Z., J. B., A. C., A. J., L. Z., S. Z., J. J., J. Z., M. Z., J. Z., J. J., M. J., F. K., E. K., W. K., C. ...

I SA/Wa 2307/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3059/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1093/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-08

Wniosek w przedmiocie nabycia przez gminę nieruchomości z mocy prawa
1   Następne >   2