Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 681/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-12

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie stawki celnej, kwoty cła i podatku VAT

I SA/Sz 683/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-14

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki celnej, kwoty długu celnego oraz określenia podatku VAT

I SA/Sz 684/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-12

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie stawki celnej, kwoty cła i podatku VAT

I SA/Sz 685/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-12

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie stawki celnej, kwoty cła i podatku VAT

I SA/Sz 694/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-14

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki celnej, kwoty długu celnego oraz określenia podatku VAT

I SA/Sz 695/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-14

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki celnej, kwoty długu celnego oraz określenia podatku VAT

I SA/Sz 696/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-14

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie klasyfikacji taryfowej, stawki celnej, kwoty długu celnego oraz określenia podatku VAT

III SA/Wa 1189/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1992 r.

I SA/Sz 682/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-12

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie stawki celnej, kwoty cła i podatku VAT

I SA/Sz 686/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-12-12

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie stawki celnej, kwoty cła i podatku VAT
1   Następne >   2