Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 414/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

I SA/Kr 1145/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 1006/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia spod egzekucji zajętego świadczenia rentowego,

I SA/Kr 417/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie uznania za bezzasadne zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Kr 460/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r.

I SA/Kr 119/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

I SA/Kr 1874/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-25

Skarga M.D. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji,

I SA/Kr 1194/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowionym postępowaniu

I SA/Kr 628/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-13

Sprawa ze skargi: A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r.

I SA/Kr 330/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym w formie ryczałtu
1   Następne >   3