Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Go 781/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadpłaty podatku od posiadania psa za 2005 r.

III SA/Wa 3033/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku rolnym za 2011 r.

I SA/Wr 1655/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

I SA/Gl 441/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 844/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r. w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku WSA w Gliwicach

I SA/Lu 737/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za marzec 2012r. oraz

I SA/Gl 906/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego wobec wniosku skarżącego Z. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie

I SA/Rz 377/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-23

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2009r.

I SA/Rz 378/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Lu 717/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-30

skarg A spółki z o.o. we W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2010 r. oraz w zakresie wniosku Dyrektora Izby Celnej o sporządzenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   +5   8