Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 1188/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 1768/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Wniosek w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 194/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 505/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-15

Wniosek w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Gl 847/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania na skutek wniosku uczestnika postępowania Kółka Rolniczego w B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 847/09

I SA/Wa 1625/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania