Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1389/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie negatywnego zaopiniowania kandydata na kierownika apteki

IV SAB/Gl 151/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi R. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Łd 893/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Gl 191/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-30

Sprawa ze skargi L. L. na postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1193/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Rz 880/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-13

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wprowadzania produktów do obrotu

IV SA/Gl 175/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-18

Sprawa ze skargi L.L. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 175/09
1   Następne >   +2   +5   7