Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1706/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-17

Wniosek w przedmiocie rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za ich użytkowanie

VI SA/Wa 1873/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-27

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego poprzez zmianę kanału z jednoczesnym zwiększeniem skutecznej mocy promieniowej

VI SA/Wa 1137/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 2377/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-17

Wniosek w przedmiocie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 238/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości

VI SA/Wa 263/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-30

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości

VI SA/Wa 1282/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ze skarg N. SA z siedzibą ; E. sp. z o.o. z siedzibą ; A. SA z siedzibą ; C. SA z siedzibą ; I. SA z siedzibą ; P. z siedzibą ; e. sp. z o.o. z siedzibą ; U. sp. z o.o. z siedzibą oraz E. sp. z o.o. z siedzibą na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w pr...

II GZ 233/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg O. P. S.A. w W., K. I. G. E. i T. w W. i P. I. K. E. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej