Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Go 367/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenie kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług

I SA/Bk 353/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy unieważnienia zgłoszenia celnego

I GZ 194/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg R. P. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GZ 192/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg R. P. S.A. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

III SA/Po 41/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Wr 777/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-29

Skarga M. S., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego, określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług, wniosku skarżącego z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Wr 781/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Skarga M. S., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego, określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług, wniosku skarżącego z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Wr 785/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-29

Skarga M. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego, określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług, wniosku skarżącego z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Wr 784/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Skarga M. S., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego, określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług, wniosku skarżącego z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Wr 783/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-23

Skarga M. S., na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W., w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego, określenia kwoty długu celnego i podatku od towarów i usług, wniosku skarżącego z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   +5   10