Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 291/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Gd 583/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 290/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Gd 582/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 288/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 226/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 289/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Gd 616/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy społecznej w postaci dożywiania

IV SA/Wr 352/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-06

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych