Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 18/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-21

Skarga M.O. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 361/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 522/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego

IV SA/Gl 143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 717/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 330/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

VIII SA/Wa 345/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 95/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego;
1   Następne >   3