Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1038/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 510/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej