Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 546/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku T. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 546/14

IV SA/Gl 169/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 354/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku celowego

IV SA/Wr 791/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

I SA/Wa 235/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 791/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy połączenia spraw prowadzonych pod sygnaturami akt: IV SA/Wr 791/13, IV SA/Wr 792/13, IV SA/Wr 793/13 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SAB/Wr 104/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-31

Sprawa ze skargi Z.R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie załatwienia podania z dnia [...]r. dotyczącego weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr 1 MOPS we Wrocławiu z dnia 0

II SA/Op 255/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 255/14

II SA/Sz 1155/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Op 214/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 214/14
1   Następne >   +2   5