Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1155/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-06-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Sz 746/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Sz 550/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Sz 1155/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego