Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1634/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-15

Wniosek w przedmiocie częściowego odstąpienia od żądania zwrotu należności z tytułu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej