Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 245/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 571/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie uchylenia i zmiany decyzji przyznających zasiłek celowy oraz uznania zasiłku celowego za świadczenie nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi

IV SA/Wr 570/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie uchylenia i zmiany decyzji przyznających zasiłek okresowy oraz uznania zasiłku okresowego za świadczenie nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi

III SA/Gd 1067/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-22

Sprawa ze skargi J. K. na decyzje SKO w G. w przedmiocie zasiłków celowych

III SA/Kr 1621/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Kr 1619/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Kr 1620/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Kr 1622/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Łd 45/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-02

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze

II SA/Łd 908/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego
1   Następne >   3