Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 33/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 401/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

II SA/Lu 77/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Wr 655/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 666/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-02

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Gl 161/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii sporządzenia uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 479/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Wa 1261/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

I OZ 826/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

I OZ 834/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zasiłku celowego
1   Następne >   2