Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 546/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku T. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 546/14

II SA/Op 237/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 378/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku celowego

II SA/Op 255/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 255/14

II SA/Op 214/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 214/14

II SA/Op 459/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie usług opiekuńczych na skutek wniosku T. R. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu dniu 9 grudnia 2014 r. sygn. akt II SA/Op 459/14

II SA/Op 554/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie darów z Unii Europejskiej na skutek wniosku T. R. o sporządzenie uzasadnienia zapadłego w sprawie w dniu 9 grudnia 2014 r. wyroku WSA w Opolu, sygn. akt II SA/Op 554/14

II SA/Op 604/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na usunięcie skutków powodzi na skutek wniosku skarżącego D. K. o sporządzenie uzasadnienia zapadłego w sprawie wyroku

II SA/Op 506/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia zapadłego w sprawie wyroku

II SA/Op 214/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku celowego na skutek wniosku pełnomocnika skarżącej, radcy prawnego S. H. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 214/14
1   Następne >   2