Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 101/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 522/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego

IV SA/Wr 333/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 354/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku celowego

IV SA/Wr 791/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SA/Wr 276/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 306/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 175/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie weryfikacji decyzji Kierownika ZTPS nr [...] MOPS we W. z dnia [...], nr [...]

IV SA/Wr 330/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 592/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 592/14, odmawiającego sporządzenia uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   +5   8