Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-09

Wniosek w przedmiocie odroczenia rozprawy w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłacenia zasiłku i świadczeń należnych osobie ze statusem bezrobotnego

IV SAB/Wr 9/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-31

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

IV SAB/Wr 9/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-29

Wniosek w przedmiocie wniosku o uzupełnienie wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej we W. w przedmiocie załatwienia wniosku o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej