Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2119/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 18/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-21

Skarga M.O. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 648/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 209/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości i zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 101/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 361/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1714/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   39