Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 18/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-21

Skarga M.O. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 648/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 209/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości i zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1204/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 169/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 736/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1004/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 1562/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-22

Skarga M. P. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 325/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   5