Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1714/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-16

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 530/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego,

III SA/Kr 892/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-07

Skarga P. J. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego wniosku P. J. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 892/11

III SA/Kr 403/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-18

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 1550/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-01

Wniosek w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

III SA/Kr 1493/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Kr 179/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-22

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia świadczenia uznanego za nienależnie pobrane

III SA/Kr 670/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-27

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych

III SA/Kr 164/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-05

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2