Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

I SA/Wa 1641/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1792/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-11

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1790/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1791/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-21

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VII SA/Wa 1754/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie wznowienia

VII SA/Wa 1985/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

IV SA/Wr 912/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-30

Wniosek w przedmiocie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków elewacji frontowej budynku

II SA/Kr 1427/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-12

Wniosek w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 'Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki'

VII SA/Wa 2957/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy prolongaty terminu wykonania prac zabezpieczających
1   Następne >   2