Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 1853/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Wa 1205/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-04

Wniosek w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

II SA/Łd 929/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-28

Wniosek w przedmiocie odrzucenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie wyłączenia budynku mieszkalnego z użytkowania

II SA/Lu 330/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zwrotu grzywny w zakresie wniosku S. M. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie (sygn. akt II SA/Lu 330/0

II SA/Wa 463/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

III SA/Gd 427/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wynagrodzenia za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi

II SA/Rz 1201/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 400/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Wa 1625/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów wniesionych w postępowaniu egzekucyjnym o charakterze niepieniężnym

II SA/Lu 295/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   4