Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

VII SA/Wa 2674/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 13/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-30

Sprawa ze skargi M. D. na pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie upomnienia w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Sz 94/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-12-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wr 302/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy zawieszania postępowania egzekucyjnego