Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Po 441/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 568/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-12

Wniosek w przedmiocie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. z siedziba w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawa...

IV SA/Wa 1932/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z jego studium

II SA/Wr 694/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-08

Wniosek w przedmiocie zmiany 'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ż.'

IV SA/Po 842/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-27

Wniosek w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne

I SA/Lu 315/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania w zakresie wniosku Rady Miasta o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Gd 3/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 29/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania na skutek wniosku strony skarżącej o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Go 689/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-08

Wniosek w przedmiocie powołania dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

IV SA/Wr 572/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy N. przez osoby fizyczne i prawne
1   Następne >   +2   5