Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 862/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 512/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-14

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy J. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Wa 2189/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-26

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 128/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-25

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 474/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-16

Wniosek w przedmiocie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie Gminy Oława w roku 2017