Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wr 500/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu W. wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Wr 374/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

III SA/Łd 900/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Łodzi oku, sygn. akt III SA/Łd 18/13

I SA/Go 1094/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie uzupełnienia wyroku w sprawie ze skargi J.S., K.S. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt I SA/Go 332/10

II SA/Ol 435/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-12

Wniosek S. W. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi S. W. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Olsztynie w sprawie sygn. akt II SAB/Ol 72/12

II SA/Bk 535/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-01-17

Wniosek w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 437/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-09-26

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku