Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SAB/Wa 269/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 796/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-04

Wniosek w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1019/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 776/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie udostępnienia danych osobowych

II SA/Wa 1582/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku na odmowę udostępnienia adresu zamieszkania policjantów przez Komendanta Stołecznego Policji

I OZ 796/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

II SA/Wa 1428/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-08

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1865/07

II SA/Wa 2199/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

Wniosek A. S. i J. K.i o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2199/15