Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Gl 30/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Ż. w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SAB/Wa 151/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 113/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SA/Gl 1101/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 289/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 159/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Wniosek w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Po 15/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Łd 380/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia informacji

II SAB/Wa 478/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z 30 września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (poz. [...]
1   Następne >   +2   5