Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OSK 1463/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów post...

II SA/Wa 776/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji

II SA/Wa 776/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-21

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji

II SA/Wa 2034/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-31

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania