Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 2371/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dofinansowania projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 188/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie odmowy cofnięcia indywidualnej ilości referencyjnej oraz odmowy przyznania rekompensaty;

I SA/Ol 5/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2009

III SA/Gl 1239/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu pomniejszenia płatności ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2007

I SA/Rz 470/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej w związku z wnioskiem skarżącego o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

III SA/Łd 712/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

I SA/Bk 242/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-03

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007

II SA/Go 217/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Gl 1363/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych

I SAB/Gd 1/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-31

Wniosek skarżącej E.L. o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia WSA, w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postępowaniu dotyczącym płatności do gruntów rolnych za 2007r.
1   Następne >   +2   +5   11