Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

IV SA/Po 71/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań

II SA/Po 872/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Po 235/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie świadczenia rodzinnego

IV SA/Po 849/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

I SA/Po 100/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie odmowy odroczenia terminu zapłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

IV SA/Po 472/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-25

Wniosek w przedmiocie sposobu zagospodarowania ter...

IV SA/Po 577/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-11

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II SA/Po 162/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-02

Skarga J. A. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Po 663/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   3