Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 706/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej trwałego zarządu nieruchomością odmówić skarżącej sporządzenia uzasadnienia wyroku