Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 235/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie świadczenia rodzinnego

I OZ 712/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Płocku nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 199/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

I SA/Wa 1120/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1119/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 143/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-10-11

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego

I SA/Wa 17/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-09

Wniosek w przedmiocie odroczenia rozprawy w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłacenia zasiłku i świadczeń należnych osobie ze statusem bezrobotnego
1   Następne >   +2   5