Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 235/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie świadczenia rodzinnego

IV SA/Po 1058/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-12

skarg M. W. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego