Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 276/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Wr 93/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wr 289/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i składki zdrowotnej

IV SA/Wr 352/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-16

Wniosek w przedmiocie odroczenia rozprawy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 94/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wr 624/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-31

Wniosek w przedmiocie odroczenia rozprawy w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 408/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego