Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 1218/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Po 668/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania