Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Kr 1634/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-15

Wniosek w przedmiocie częściowego odstąpienia od żądania zwrotu należności z tytułu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej

II SA/Po 645/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego