Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 161/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii sporządzenia uzasadnienia wyroku

I SA/Wa 765/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej