Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 79/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o ustaleniu kwoty świadczeń nienależnie pobranych tytułem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego i umorzenia postępowania w pierwszej instancji

III SA/Gd 457/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-04

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o statusie bezdomnego