Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Ol 836/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-22

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

V SA/Wa 1854/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

Wniosek w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

II SA/Bk 698/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Po 289/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

IV SA/Gl 751/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku