Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

VI SA/Wa 1357/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

VI SA/Wa 2008/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

IV SA/Wr 205/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego okresy służby pełnionej w szczególnych warunkach

I SA/Łd 821/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty zwrotu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych

I SA/Wr 1616/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-25

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od lutego do lipca 2007 r.

IV SA/Wa 738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SA/Po 903/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

II SA/Sz 1063/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I SA/Łd 700/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-22

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku w sprawie wystąpienia do kontrahentów Podatnika celem uzyskania duplikatów faktur VAT w części dotyczącej nabyć towarów i usług w okresie styczeń
1   Następne >   3