Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

I OZ 86/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie skierowania na egzamin kontrolny sprawdzający kwalifikacje kierowcy

I OZ 417/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II GZ 422/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w R. w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. nr [...] w przedmiocie cofnięcie rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

II OZ 851/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki rozbudowanej części budynku mieszkalnego

II GZ 720/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi D. G. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w K. nr [...] nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

II GZ 431/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012 r. ...

II OSK 385/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II FZ 625/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FZ 636/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FZ 618/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku sygn. I SA/Wr 150/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. oraz odsetek za zwłokę od zaliczek w tym podatku.
1   Następne >   2