Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Po 646/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-03

Wniosek strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nr [...] przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego

I SA/Po 31/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 rok

I SA/Po 32/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 rok

III SA/Po 12/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu,

III SA/Po 199/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego;

II SA/Po 903/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

I SA/Po 850/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-19

Skarga [...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Po 693/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-19

Skarga [...] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Po 52/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-19

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry;

III SA/Po 378/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-30

Sprawa ze skargi T na orzeczenie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach [...] Regionalnego Programu Operacyjnego
1   Następne >   3