Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

III SA/Wr 942/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie urządzania gier na automacie poza kasynem gry bez wymaganej koncesji

III SA/Wr 934/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z urządzaniem gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Wr 1528/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2012 r. do lipca 2013 r.

I SA/Wr 1748/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od marca do grudnia 2011 r.

IV SAB/Wr 126/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-17

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wr 862/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy umożliwienia przeglądania akt sprawy administracyjnej dotyczącej adaptacji części budynku gospodarczego na lokal mieszkalny

IV SA/Wr 733/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Wr 437/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej przez umieszczenie tablicy reklamowej, bez zezwolenia zarządcy drogi

IV SA/Wr 480/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-11

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Wr 932/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3